Jak walczyć z nieuczciwymi lokatorami

Zdarza się czasem, że mając mieszkanie do wynajęcia Racibórz najmujący trafia na bardzo nieuczciwych lokatorów, którzy albo nie regulują należności za wynajem, albo doprowadzają mieszkanie do tragicznego stanu. Czy da się z tym walczyć? Cóż da się, ale zdecydowanie lepiej jest podejmować kroki przeciwdziałające takiej sytuacji. Pierwsza główną zasadą bezpiecznego najmu jest zawsze podpisanie stosownej umowy. Musi być ona tak skonstruowana, aby jak najbardziej chroniła interesy wynajmującego z uwzględnieniem wielu typowych sytuacji.

 

Warto w zapisach umowy zobowiązać najmującego do naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód powstałych z jego wyłącznej winy w czasie wynajmowania mieszkania. Niektórzy wynajmujący mieszkania stosują pobieranie kaucji, w wysokości miesięcznego, dwumiesięcznego lub nawet trzymiesięcznego czynszu. W umowie znaleźć się powinny również paragrafy umożliwiające wypowiedzenia umowy, jeżeli najmujący przestanie płacić lub jego zachowanie będzie uciążliwe dla najmującego lub okolicznych mieszkańców. W umowie obowiązkowo znaleźć się musi zapis o wysokości czynszu oraz terminie jago zapłaty.

 

Author: deweloper-orida.pl

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *