Projekty budynków użyteczności publicznej. Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej są to budynki przeznaczone dla ogółu ludzkości. Muszą one spełniać wymagania techniczne przewidziane w wymogach prawa budowlanego, oraz jasno określone przez ustawę.
Budynki użyteczności publicznej to na przykład budynki administracyjne, a także między innymi sądy, szkoły, kościoły, szpitale, uczelnie, banki, obiekty gastronomiczne, handlowe, poczty, dworce, lotniska, placówki socjalne, oraz biurowce. Są one miejscem pracy wielu osób, muszą zatem koniecznie spełniać wymogi przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Projekty budynków użyteczności publicznej muszą zatem spełniać wiele wymogów zanim zostaną dopuszczone do realizacji, muszą także estetycznie wyglądać. Firmy zajmujące się takimi projektami mają także obowiązek zaprojektowania budynku tak, by był on dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych-nie może być w nim zatem żadnych przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Musi być wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich a tak gdzie to niemożliwe w specjalne windy.
Budynki przeznaczone do użytku dla ogółu ludzkości muszą także w swych projektach mieć odpowiednie zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe.

 

Author: deweloper-orida.pl

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *